„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego

Utworzono: 21-07-2023

W południe w Sali Rajców ratusza odbyło się uroczyste spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Lęborku rozpoczynające Lęborskie Dni Jakubowe. Głównym jego punktem było wręczenie Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” dla Stowarzyszenia Lęborskie Bractwo Historyczne.

Zgodnie z regulaminem nadawania tego wyróżnienia Kapituła poddała wniosek pod głosowanie i jednogłośnie przyznała wyróżnienie LBH.

Statuetkę „Lęborskiego Lwa” z rąk Burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Litwina odebrali członkowie zarządu Lęborskiego Bractwa Historycznego: prezes Marcin Ramczyk, wiceprezes Wiesław Budkowski i sekretarz Bogusława Bobrucka. Na uroczystości obecnych było wielu członków od 29 lat prężnie działającego stowarzyszenia.  

O Lęborskim Bractwie Historycznym:

Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne powstało w 1994 roku od początku swego istnienia prowadzi działalność statutową polegającą na propagowaniu historii ziemi lęborskiej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, współdziałaniu z innymi polskimi i zagranicznymi bractwami i instytucjami o podobnym charakterze, tworzeniu uporządkowanej dokumentacji miasta Lęborka na podstawie zgromadzonych zbiorów, kontaktowaniem się z archiwami w kraju i za granicą, publikacją prac jego członków zarówno w Biuletynach Lęborskiego Bractwa Historycznego jak i na innych łamach, organizowaniem kursów, festynów, turniejów pokazowych oraz odczytów i innych działań w charakterze gospodarczym, uczestnictwie w turniejach organizowanych przez inne bractwa, odtwarzaniem historycznych bitew a także innymi sprawami w zakresie kultury i rekreacji.

Od chwili powstania wydało 41 Biuletynów Historycznych LBH, w których znajdują się setki artykułów, informacji, wspomnień o Lęborku i terenach tzw. Błękitnej Krainy. Współpraca z Muzeum w Lęborku zaowocowała wydaniem trzech albumów z fotografiami starego Lęborka. Członkowie Bractwa są współautorami książki „Dzieje Lęborka" wydanych przez Instytut Kaszubski i Bibliotekę Miejską w Lęborku w 2008 roku pod redakcją prof. Józefa Borzyczkowskiego.

Wydano również tom „Baśni z nad Łeby", w którym autorem jednej z baśni jest nieżyjący założyciel LBH - Andrzej Barański.

Członkowie bractwa przeprowadzili wiele spotkań i prelekcji popularno-naukowych w placówkach oświatowych miasta, powiatu i gmin należących w przeszłości do powiatu lęborskiego (np. Choczewo), na których przedstawiano historię powojenną Lęborka, Łeby oraz historię jego mieszkańców.

Bractwo brało czynny udział w organizacji imprez z okazji Dni Jakubowych, przedstawiając pokazy walk i turniejów rycerskich (np. połączonych z pokazem tańców średniowiecznych), organizując „Spacery z duchami” bardzo popularnych wśród mieszkańców i turystów.

Lęborskie Bractwo Historyczne zorganizowało 15 Konkursów o Historii Ziemi Lęborskiej dla młodzieży miasta i powiatu rozpowszechniając wśród najmłodszych mieszkańców wiedzę historyczną. Konkursy cieszyły się wielkim powodzeniem. Brało w nich udział kilkuset uczniów z miasta i powiatu.

Stowarzyszenie aktywnie włączało się rokrocznie do przeprowadzenia wspólnie z Muzeum w Lęborku tzw. „Nocy muzeów".

Od 2005 roku częścią składową Lęborskiego Bractwa Historycznego jest Bractwo Rycerskie Hufiec Przedni Wójtostwa Lębork, która zajmuje się propagowaniem okresu średniowiecza czyli czasu powstania Lęborka. Grupa organizuje rekonstrukcje historyczne z okresu II połowy XV wieku, biorąc udział w imprezach historycznych m.in. w Świecinie, czy w Grunwaldzie. Odtwarza kulturę materialną późnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem wojny trzynastoletniej. Członkowie Bractwa większość wyposażenia (tj. zbroje, ubrania, buty, przedmioty użytku codziennego, namioty, wóz taborowy oraz wyposażenie baszty) wykonało samodzielnie na podstawie źródeł historycznych, dostępnych surowców i środków do dyspozycji.

Zadanie przeprowadzania Żywych Lekcji Historii dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest corocznie prowadzone.

Członkowie bractwa uświetniali lokalne festyny (m.in. w Redkowicach, Wicku, Leśnicach i Choczewie).

Swe zainteresowania Bractwo ogniskuje na Ziemi Lęborskiej oraz najbliższym regionie, w tym na historii Zakonu Krzyżackiego, kiedy panował nad Lęborkiem. Stowarzyszenie współpracuje z podobnymi organizacjami w Polsce i Europie, rozsławiając i promując tym samym Miasto Lębork (m.in. w ramach Dni Hanzy w Estonii, Niemczech czy Francji). Warsztaty rzemiosła czy kuchni średniowiecznej (tzw. Smaki Średniowiecza) cieszą się popularnością wśród lęborczan.

LBH było partnerem Gminy Miejskiej Lębork w projekcie „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich". Współpracuje oprócz Muzeum w Lęborku z Młodzieżowym Domem Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną, Centrum Sportu i Rekreacji, LOTem „Ziemia Lęborska", Ochotniczą Służbą Ratowniczą, parafią pw. Św. Jakuba oraz służbami mundurowymi.

Swoją działalność Bractwo opiera na pracy społecznej swoich członków oraz środkach pozyskanych w ramach grantów i umów z samorządami terytorialnymi oraz projektów unijnych.

Uroczystość z udziałem Radnych Rady Miejskiej, burmistrza, władz powiatowych, wojewódzkich, przedstawicieli jednostek, stowarzyszeń, służb mundurowych uświetnił mini recital w wykonaniu Anny Krawczykowskiej przy akompaniamencie Mariusza Czajki.

„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego
„Lęborski Lew” dla Lęborskiego Bractwa Historycznego

Przejdź do góry strony