Kolejnym zespołem na liście Muzyki Regionów jest Zespół Regionalny Mystkowianie!

Utworzono: 11-06-2019

Zespół powstał w 1984 roku, najpierw jako grupa dziecięca, która z czasem przekształciła się w dorosłą. Od 2014 roku zespół funkcjonuje samodzielnie pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej oraz Stowarzyszenia Mystkowianie. Swoją siedzibę ma w Domu Ludowym w Mystkowie. Zespół prezentuje autentyczny taniec, śpiew i muzykę folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko - pogórzańskiego, zarówno w formie tanecznej, jak i obrzędowo-zwyczajowej. Występuje w tradycyjnych strojach lachowskich (ze wsi Mystków), które zostały zrekonstruowane na podstawie badań etnograficznych oraz starych fotografii.

„Mystkowianie” mają za sobą wiele koncertów w Polsce i za granicą (między innymi we Francji, w Niemczech, na Litwie, w Czechach oraz na Węgrzech). Podczas dotychczasowej działalności zdobyli też wiele nagród i wyróżnień. W kwietniu tego roku zespół otrzymał rekomendację Polskiej Sekcji CIOFF. Kierownikiem zespołu jest Benedykt Poręba. Za choreografię i konsultację etnograficzną odpowiada Patryk Rutkowski.

Kolejnym zespołem na liście Muzyki Regionów jest Zespół Regionalny Mystkowianie!

Przejdź do góry strony