„Fara miasta Lęborka. Wyposażenie kościoła św. Jakuba Ap. na przestrzeni wieków” - wystawa

Utworzono: 20-07-2022

„Fara miasta Lęborka. Wyposażenie kościoła św. Jakuba Ap. na przestrzeni wieków” to wystawa czasowa skupiająca nie tylko rzeźby czy obrazy, ale również wyroby rzemieślnicze. Dziś zaprezentujemy Państwu monstrancję z XVIII w. o charakterystycznej dla baroku formie słońca. Wykonana została ze srebra, wsparta na ośmiodzielnej stopie z repusowaną tarczą herbową i bogatą dekoracją roślinną. Jej nodus o gruszkowatym kształcie utworzony jest ze spiralnie zwiniętych liści i ozdobiony ramionami w formie łodyg zakończonych kwiatami słonecznika. Promienistą glorię zwieńczono niewielkim krucyfiksem. Fundatorem monstrancji był jeden z przedstawicieli rodu Przebendowskich – Jan Jerzy (1638-1729), syna Piotra i Katarzyny z Krokowskich, która była siostrą starosty lęborskiego Reinholda Krokowskiego.

Jan Jerzy Przebendowski od młodzieńczych lat przebywał na dworze królewskim. Brał udział w bitwie pod Chocimiem. Posiadał wiele ziem m.in. starostwo mirachowskie, dobra rzucewsko-wejherowskie, kasztelanię chełmińską. Był wojewodą malborskim, od 1703 podskarbim wielkim koronnym natomiast od 1711 hrabią Rzeszy, był również posłem na sejm.

Monstrancję oraz wiele innych zabytków można zobaczyć w Wieża Ciśnień do końca września br.

Przypominamy, że kuratorem wystawy jest o. Łukasz Waszkielis, który 22 lipca o godz. 17:15 oprowadzi chętnych po ekspozycji.

„Fara miasta Lęborka. Wyposażenie kościoła św. Jakuba Ap. na przestrzeni wieków” - wystawa

Przejdź do góry strony